Beste biljartvrienden,

Het topevenement van de KVC is de “Grand Dutch/Masters Artistiek”. De laatste aflevering waar u ongetwijfeld in deze uitgave meer over zult lezen, was uniek. Twee jonge talenten die de macht grijpen in ons biljartland en een prestatie neerzetten die nooit eerder voorgekomen is in de geschiedenis van de 104-jarige KNBB, komt eigenlijk als geroepen. Een betere PR kunnen wij ons niet wensen. De sportiviteit onder onze topbiljarters is ook uniek. En als ik de reacties op de sociale media lees van biljarters die mee hebben gedaan aan dit fantastische evenement, dan denk ik “in welke sport maak je dit nog mee”. Wij als bestuur van de KVC dienen onze sport dan ook zo veel als mogelijk te promoten en er alles aan te doen om de media te enthousiasmeren om meer aandacht te besteden aan het biljarten in het algemeen. Ik denk dat een van de belangrijkste speerpunten in deze “biljart tv” is. In mijn beleving dienen wij dit nog verder te ontwikkelen en er zorg voor te dragen dat de beelden voor 0,0 euro voor een ieder te bereiken zijn.

Het ledenvolume van onze KNBB Vereniging Carambole is het laatste kwartaal licht gegroeid. Vooral de dagcompetitie vertoont een kleine toename van leden. Dit is hoofdzakelijk te danken aan de inspanning van een aantal districten die erg actief zijn in het werven van leden voor deze competitie. Wij dienen deze activiteiten zo goed als mogelijk te faciliteren. Het mooie is dat een speler of speelster keuzes kan maken, men kan ‘s avonds of overdag spelen en zelfs is het mogelijk om aan beide competities deel te nemen. Daarom is het zaak dat wij het spelaanbod van zowel dag- als avondbiljarten zo spoedig mogelijk gelijktrekken. Wij mogen best ook onze zegeningen eens tellen, vind ik. Ik hoor onze criticasters alweer zeggen dat één zwaluw nog geen zomer maakt maar ik vind dat wij ons zeker niet de put in moeten praten. Veel sportbonden kampen met ditzelfde fenomeen en als wij erin slagen om meer biljarters te binden ben ik ervan overtuigd dat wij op de goede weg zijn. In commentaren of interviews – ook met topbiljarters – is vaak de strekking negatief en dan denk ik wel eens: probeer de positieve kant eens meer te belichten. Wij moeten uitgaan van het feit dat onze sport best een mooie toekomst heeft. Daarom vraag ik een ieder onze activiteiten op dit gebied te steunen en indien u aanbevelingen heeft, vernemen wij die gaarne.

De organisatie van het 5 pins biljarten in Beuningen vind ik een mooi voorbeeld en tegen die districten die zich steeds weer inspannen om leden te werven en activiteiten ontplooien om het biljarten te promoten zeg ik: “samen sterk” en dank hiervoor.
Vernieuwing moet er komen, lees ik vaak en jawel ook hier zijn wij volop mee bezig. Het 5 pins toernooi in Beuningen (Twente) was een mooi succes en ik denk dat deze spelvorm wel eens een vlucht kan nemen. Ik heb kennis genomen van de evaluaties en deze tonen aan dat wij deze spelsoort snel op moeten pakken.

Vervolgens staat het Brabants kampioenschap driebanden-klein voor teams op de kalender. De inschrijving staat open en wij wachten met enige spanning af of dit aanslaat. Er bereiken mij geluiden dat het voor “niet-KNBB leden” niet duidelijk is of hun deelname wenselijk is. Ja natuurlijk, de deelname van niet-KNBB leden is zelfs meer dan wenselijk. Dit kampioenschap is toegankelijk voor iedere biljarter dus ga naar www.driebandenkleinbrabant.nl en schrijf in. De wedstrijden worden op postcode georganiseerd dus wordt getracht de afstanden zoveel mogelijk te minimaliseren.
De besprekingen met BiljartPoint verlopen naar wens en ik denk dat zowel de KNBB als BiljartPoint elkaar kunnen versterken. Wellicht is u opgevallen dat er reclame uitingen in beeld komen als u inlogt. Welnu, dit betreft een proef en na evaluatie zullen wij dit voorleggen aan onze algemene ledenvergadering. Wij trachten op diverse wijzen geld te generen om zo het hoofd te bieden aan bedreigingen die zich op sportbondengebied voordoen zoals verandering in de subsidieverstrekking. Wij zien een intensievere samenwerking met BiljartPoint als een opzet naar een beter en mooier totaal biljartpakket. In dat kader gaan wij ook een app ontwikkelen.
Ik wil eindigen met een oproep aan alle biljarters In Noord Brabant: “schrijf in voor het open Brabants Kampioenschap zodat dit een succes wordt waarmee wij verder kunnen”!

Met sportieve groet, Jaap Labrujere

Nieuwsbrief functionarissen
Graag wijzen wij u nog op de inmiddels verstuurde nieuwsbrief aan alle secretarissen en ledenadministrateurs van de verenigingen en de districten. Deze nieuwsbrief is gemaakt om de functionarissen te informeren over de meest voorkomende taken die betrekking hebben op de financiële en ledenadministratie en is ook gepubliceerd op de website van KVC.