Beste leden en donateurs,

Inleiding

De nieuwsbrief van de ZBC in een nieuwe lay-out.

Bestuur informatie

 • Communicatie en elkaar informeren over de ontwikkelingen binnen de ZBC zijn voor het bestuur belangrijke onderwerpen. Middels ‘Nieuwsbrieven’ en de ‘Website’ van de ZBC denkt het bestuur daar de juiste instrumenten voor te hebben.
 • Het bestuur van de ZBC gaat vanaf heden ongeveer eens per maand een informatie n.b. toesturen.
  Deze n.b. wordt ook op de website van de ZBC geplaatst.
 • Deze eerste editie in 2019 is in een nieuw format opgesteld, het bestuur heeft graag feedback over deze opzet. Vind je er iets van, laat het ons weten via het adres in onderstaand colofon.
 • In de n.b. zal Ger Eikelboom, informatie over de prestaties van ZBC-leden in de (competitie)wedstrijden en pk’s verzorgen.
  Ook KNBB-activiteiten in onze sociëteit komen aan bod.
  Binnenkort spelen er ZBC-ers in district- en gewest. finales.
  Zie hiervoor ook de verschillende websites van KNBB (district en gewest).
 • Informatie aan leden en donateurs zal van heden alleen nog in BCC worden verzonden, dit om AVG-bestendig te zijn en ongewenste inmenging te voorkomen.

Website van de ZBC

 • Op de website worden documenten en protocollen over ontwikkelingen en besluiten binnen de ZBC geplaatst.
 • Ook Nieuwsbrieven van de ZBC en de KNBB worden gedurende een bepaalde tijd op de website geplaatst.
 • Op de website staan meerdere aankondigingen van district- en gewest. Finales waaraan ZBC-leden deelnemen, kijken dus.
 • Het protocol ‘teamsamenstelling’ is door het bestuur vastgesteld en op de website geplaatst. Ook de ‘taken’ van de teamleider zijn in dit protocol op hoofdlijnen beschreven. Het protocol treedt bij het organiseren van de biljartcompetitie 2019-2020 in werking.

 Wachtwoord van de website

Het bestuur van de ZBC wil graag dat onze website AVG-bestendig is. Vanaf heden zal het wachtwoord van de website van de ZBC periodiek worden vernieuwd.
Zodra dit zal plaatsvinden, worden jullie middels een e-mail hierover geïnformeerd.

Besluitenlijst ZBC-bestuur

De besluitenlijst (bijgewerkt tot na de bestuursvergadering van 15 januari 2019) staat ter inzage op de website. Ook hier, feedback is welkom.

Samenstelling sociëteit bestuur

Zoals jullie ongetwijfeld weten, heeft het sociëteit bestuur grote moeite om nieuwe bestuurders te vinden (Jan van der Kolk is voorzitter a.i.).
Het ZBC-bestuur is in overleg met de sociëteit over een permanente vertegenwoordiger van de ZBC in het bestuur van de sociëteit.
Zodra er wat te melden valt, horen jullie dat van ons.

Parkeerbeleid (door de sociëteit)

 • Het bestuur van de sociëteit heeft kortgeleden de leden geïnformeerd over de parkeermogelijkheden bij onze sociëteit.
  Het bestuur van de ZBC wil de vraag van het sociëteit bestuur over het carpoolen bij uitwedstrijden van de ZBC graag ondersteunen.
  De competitieteams in de dagcompetitie (lees vooral de teamleiders), wordt gevraagd om in voorkomende gevallen dit verzoek te honoreren.
 • Uitrijkaartjes: Deze zijn dus niet meer beschikbaar. Bezoekende biljarters (competitie en andere wedstrijden) zullen voortaan volgens de geldende tarieven moeten afrekenen als er bij de sociëteit geparkeerd wordt. Verzoek aan, vooral de teamleiders, dit aan onze bezoekers door te geven. Uw ZBC-bestuur maakt zich sterk voor deze (toch wel grootte) kostenpost (zeker bij deelname aan pk-voorronden en finales) een oplossing te vinden.
  Het bestuur is hierover in overleg met het sociëteit-bestuur.

KNBB-finale bij de ZBC

 • Volgende week, vrijdag 15 februari (vanaf 19.00 uur) en zaterdag 16 februari (vanaf 11.00 uur) wordt de ’district-finale 4e bandstoten’ gespeeld in onze locatie.
  Mooie gelegenheid om ons eigen lid, Bob Brinkers aan het werk te zien.
 • Het ZBC-bestuur overlegt met het sociëteit-bestuur om hier met barbediening een geslaagde activiteit van te maken.

PK districtsfinale libre 1e Kl.

Van 8 tot 10 februari bij de Ghesellen.

Sterke ZBC deelname door Gerrit Fijn en Gerard de Jong.

Gewestelijke-finale bij Reijersdam

Vrijdag 15 (vanaf 18.00 uur), zaterdag 16 en zondag 17 februari (vanaf 10.00 uur) wordt de gewestelijke finale libre 2e Kl. Gespeeld.
Onder de 8 deelnemers onze eigen Ger Eikelboom

Clubkampioenschappen 2019


Herinneringsdatum: 1, 2 en 3 mei 2019, clubkampioenschappen. Je kunt je al opgeven, zie onderstaand adres.

Met vriendelijke groet,

Harry van Bree – Secretaris (06) 29 27 52 02