Geachte leden,

Op vrijdag 25 maart en woensdag 30 maart jl. vergaderde het voltallige bestuur na de langdurige afwezigheid van voorzitter Jan Bonthuis. Na een zware operatie is hij weer goed op krachten gekomen en onder andere weer in staat de ZBC te leiden. Wij zijn zeer verheugd dat hij weer zover is.

Uit deze vergadering is een aantal punten interessant genoeg om aan u mee te delen. Deze nieuwsbrief is overigens ook op onze website te lezen; uiteraard achter uw code.

GERRIT FIJN TREEDT TERUG ALS BESTUURSLID TECHNISCHE ZAKEN

Gerrit Fijn heeft om persoonlijke redenen besloten per direct zijn werkzaamheden voor het ZBC-bestuur te staken. Dit is een gevoelige aderlating gezien zijn grote kennis en ervaring op biljartgebied.

VACATURE (S)

Uit bovenstaand bericht kunt u afleiden dat er een vacature is ontstaan in het bestuur voor de post TECHNISCHE ZAKEN. Ook vindt het bestuur het wenselijk dat de dubbelfunctie die Lex Honigh momenteel bekleedt, weer wordt gesplitst. Er ontstaat dus ook een vacature voor het penningmeesterschap. Wij nodigen u van harte uit u kandidaat te stellen en contact met ons op te nemen.

DE TOEKOMST VAN DE SOCIËTEIT

Het bestuur van de Sociëteit heeft in een ledenvergadering uitleg gegeven over haar plannen de sociëteit her in te richten. Een groot aantal leden van de ZBC was aanwezig (hulde) De meest belangrijke veranderingen het biljarten betreffend, is de verplaatsing van biljart 1 naar de “Kaartkamer”. Het ZBC-bestuur heeft besloten een mogelijk alternatief voor de plannen niet tijdens deze ledenvergadering voor te stellen, maar deze bilateraal met het bestuur van de sociëteit te bespreken. Dat leek ons wel zo elegant. Wij zullen u hierover uiteraard informeren.

SAMENSTELLING VAN DE TEAMS

U heeft allen een wensenformulier ontvangen. De meeste leden hebben ook al gereageerd. Binnen nu en enige weken komen wij met een concept-indeling die wij met de teamleiders of soms het gehele conceptteam zullen bespreken. Wij nodigen de leden die nog niet hebben gereageerd, uit dit z.s.m. te doen. U kunt natuurlijk ook even aanschuiven bij Peter Lutz en / of Lex Honigh om e.e.a. direct te bespreken. Woensdagavond 13 april a.s. zijn Peter en ik hiervoor vanaf 19.00 uur in de soos aanwezig.

ONDERLINGE COMPETITIE WORDT CLUBKAMPIOENSCHAP

Het afgelopen seizoen hebben wij op de donderdagmiddagen een onderlinge competitie georganiseerd. Ondanks de nodige schoonheidsfoutjes hebben wij gemeend hiermee door te moeten gaan en wel op VRIJDAGMIDDAGEN. Deze libre competitie krijgt de status van officieel clubkampioenschap. Dit gaat ook betekenen dat de organisatie wat strakker wordt en er ook wat meer discipline van de deelnemers zal worden gevraagd.

BALLENBELEID

Dit is geen (dis-)kwalificatie van het gevoerde beleid, maar slaat op de manier waarop er met de tafels en wedstrijdballen werd en wordt omgegaan. Wij gaan hier wat regels voor opstellen en denken iemand aan te stellen en verantwoordelijk te maken om de uitvoering van de afspraken te controleren en enthousiasmeren.

WEBSITE

De website is nu een half jaartje in de lucht. De reacties van zowel internen als externen zijn overwegend lovend. Het aantal raadplegingen is echter niet spectaculair. Er zijn nog wat hiaten die we met uw hulp gaan opvullen. Pieter zal dat op de ALV toelichten. We hebben het dan over zaken als:

  • Actualiteit van de berichten
  • Verzorging van korte verslagen van diverse Pk’s
  • Foto’s
  • De pagina achter uw code
  • Verbeterpunten

ALGEMENE LEDENVERGADERING EN SLOTAVOND

Op woensdag 25 mei wordt de ALV gehouden; aansluitend zullen we het seizoen samen gezellig afsluiten. Hoe we dat gaan doen weten we nog niet. Suggesties zijn welkom.

Lex Honigh
Secretaris