Binnen de “Vereniging de Buitensociëteit ” is de Zwolsche Biljart Club (Z.B.C.) actief. De Z.B.C. opgericht in 1910, heeft een eigen rechtspersoonlijkheid, is aangesloten bij de K.N.B.B en neemt deel aan zowel de bonds- als recreantencompetitie (dagbiljart). Het lidmaatschap van de Z.B.C. staat alleen open voor leden van de “Vereniging de Buitensociëteit”. De contributie voor de Z.B.C. bedraagt € 45.- (2015)

Om lid te kunnen worden van de “Vereniging de Buitensociëteit”, dient u voorgedragen te worden door een lid van de “Vereniging de Buitensociëteit” en als lid geaccepteerd te zijn na advies van de toelatingscommissie en bestuur. Informatie kunt u bekijken op de site van de “Vereniging de Buitensociëteit.

De Z.B.C is betrokken bij de organisatie van biljartactiviteiten bestemd voor alle leden van de sociëteit zoals maatspartijen, deelname aan de C.N.S. en uitwisselingswedstrijden.