Binnensportaccommodaties gesloten

Binnensportlocaties worden gesloten, uitgezonderd van sluiting zijn locaties voor topsporters, voetballers van Eredivisie en Eerste Divisie en voor topcompetitie
 
14 december 2020
 
Helaas stijgt het aantal coronabesmettingen de afgelopen weken zodanig dat de druk op de zorg teveel toeneemt. Het kabinet heeft daarom vandaag besloten tot vergaande aanvullende maatregelen.  
De maatregelen:
 
Deze maatregelen gelden vanaf 15 december 2020 om 00:00 uur en zullen in ieder geval gelden tot en met dinsdag 19 januari 2021. Op 12 januari volgt weer een persconferentie.
  • In Nederland geldt het dringende advies zoveel mogelijk thuis te blijven en te werken, en niet naar het buitenland te reizen.
  • Binnensportlocaties worden gesloten.

Mogelijk enig perspectief voor bepaalde groepen

Ondanks de oproep om reizen en verplaatsingen zoveel als mogelijk te voorkomen is enig perspectief geboden voor buurthuizen waar activiteiten voor kwetsbare personen georganiseerd worden. In diverse buurthuizen staan biljarts waar activiteiten voor ouderen plaatsvinden om eenzaamheid tegen te gaan. Aan beheerders van buurthuizen het advies om hiervoor in gesprek met de gemeente te gaan.
 
Ook is er enig perspectief voor topsporters, trainingslocaties en locaties sommige topcompetities. Of en welke ruimte dit biedt voor onze topsporters, locaties en competities zoals de eredivisie wordt de komende dagen met NOC*NSF onderzocht. Als daar meer nieuws over is zullen we dat meteen publiceren.
 
Onze wens
 
Wij wensen tijdens deze moeilijke periode iedereen veel kracht, sterkte en gezondheid toe. En doen de oproep om in contact te blijven met team- en clubgenoten, bel elkaar af en toe en houd contact!
 

Corona update van Willem La Riviere

Beste secretaris/voorzitter,

In navolging van de nieuwsbrief van KVC doen wij u hierbij weer een corona update toekomen, zodat u voorzien bent van de laatste informatie en stand van zaken.

Opening sportaccommodaties
Het is toegestaan om in sportaccommodaties te biljarten. Uiteraard binnen de gestelde regels zoals geen wedstrijden, 1,5 meter afstand, maximaal aantal personen, niet serveren e.d. Omdat wij nogal wat vragen hierover krijgen en er zoveel verschillende type accommodaties zijn hebben we in het overzicht van veel gestelde vragen meer verduidelijking opgenomen. Zie https://www.knbb.nl/nieuws/veelgestelde-vragen-nav-corona-maatregelen-update-15-oktober
Wij raden lokaalhouders, uitbaters, beheerders aan om in gesprek met de gemeente te gaan. En samen met hen na te gaan welke (on)mogelijkheden er zijn. Inmiddels zien we dat er in veel gemeenten aan pool-, snooker- en biljartaccommodaties toestemming is afgegeven.

Veel gestelde vragen sportbreed
Antwoord op de meest gestelde vragen kunt u terugvinden in de FAQ van het NOC*NSF. Deze lijst wordt steeds op basis van de laatste informatie aangepast.https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/coronavirus-en-sport-veelgestelde-vragen

Enquête gevolgen corona voor biljart/darthoreca, zalen, en cafés

Horecaondernemers (en verenigingen met een eigen accommodatie) verkeren door de coronacrisis in zwaar weer. Na de voorzichtige herstart in juni bloeide het weer wat op. Maar helaas heeft de overheid vanwege de toename aan besmettingen, ook weer voor de horeca verscherpte maatregelen afgekondigd. We pleiten dan ook voor aanvullende regelingen om de horecasector er doorheen te helpen.

Als KNBB en NDB hebben we met name in het begin van Corona ons enorm ingezet om de horeca- en sportaccommodaties te ondersteunen. Niet alleen met protocollen, lobbyen en advies maar ook met inzet op gerichte maatregelen. We hebben in de afgelopen maanden honderden vragen van ondernemers ontvangen en geholpen met advies. Het is duidelijk dat onze branche het niet makkelijk heeft. Om vanuit de KNBB en NDB een zo goed mogelijke advisering richting overheid en media te kunnen oppakken hebben we een enquête met 24 korte vragen opgesteld. We stellen het op prijs als u de link naar de enquête ook deelt: www.knbb.nl/enquete

Besparing bierinkoop verenigingen
Samen tapbier inkopen levert een geweldige kortingsprijs op. Aanzienlijk beter dan de meeste biljartverenigingen doorgaans individueel zouden kunnen krijgen. Elke biljartclub kan gratis en vrijblijvend meedoen met “Clubbier”, mits deze tenminste 25 hl. bier weg tapt. Zie https://www.knbb.nl/nieuws/besparing-op-bierinkoop-voor-verenigingen

Alle wedstrijden tijdelijk opgeschort
Inmiddels zijn n.a.v. de maatregelen van 13 oktober alle wedstrijden onder auspiciën van de KNBB opgeschort. Op basis van de uitkomsten van de volgende persconferentie zal opnieuw bekeken worden wat er wel en niet mogelijk is.
Zie het overzicht https://www.knbb.nl/nieuws/alle-wedstrijden-tijdelijk-opgeschort
https://www.knbb.nl/nieuws/ook-kvc-schort-alle-individuele-en-teamwedstrijden-op-tot-tenminste-1011

Spoedwetgeving digitale ALV verlengd tot 1 december
De spoedwetgeving die regelt dat de ledenvergadering digitaal kan plaats vinden is verlengd tot 1 december, en wordt automatisch met twee maanden verlengd tot nader order. Dit betekent dat ieder district en onderliggende verengingen hun najaarsvergadering online mogen doen. Wij adviseren u om hiervoor om een programma als Microsoft Teams te gebruiken. Zie https://www.knbb.nl/nieuws/spoedwetgeving-digitale-alv-verlengd-tot-1-december

Wij hopen dat we met het delen van deze informatie u helpen om de belangrijkste informatie te filteren. Op www.knbb.nl/coronavirus worden bijna dagelijks updates en nieuwsartikelen geplaatst waardoor u up to date blijft.

Als er bij u naar aanleiding van Corona vragen zijn dan kunt u deze het beste stellen via info@knbb.nl. Wij zullen er alles aan doen om deze zo snel als mogelijk te beantwoorden.

Blijf gezond en mocht u aanvullende vragen hebben dan horen wij dat graag.

Met sportieve groet,
Willem La Riviere

Directeur Koninklijke Nederlandse Biljartbond (KNBB)

 Wilt u het laatst gepubliceerde nieuws m.b.t. het KNBB Corona beleid lezen KLIK DAN HIER

Sociëteitsgebouw gesloten

Gezien de ontwikkelingen rondom het coronavirus heeft het bestuur van de sociëteit in nauw overleg met de voorzitter van Z.B.C. besloten het sociëteitsgebouw vanaf heden (15 maart) tot en met 31 maart a.s. te sluiten. Ook zijn alle competitiewedstrijden en PK’s onder auspiciën van de KNBB District Zwolle en omstreken stilgelegd.

Peter Lutz verdienstelijk 5e plaats NK bandstoten 3e klasse

Peter Lutz pakt 5e plaats op het kampioenschap van Nederland bandstoten 3e klasse. Zoals Peter zelf aangaf was het een spannend biljartweekend. De spanning maakte het lastig om ‘vrijuit’ te biljarten. Ook maakte het spelen met interval het niet makkelijker. Eerder moeilijker. Het is lastig als je tegenstander 18 caramboles moet maken en je moet zelf 27 caramboles maken. De eerste drie geplaatste spelers eindigen dit weekend op een 4e, 5e en 6e plaats. Tot aan de laatste ronde kon er voor de plaatsen 2, 3, 4, 5 en 6 nog van alles veranderen. Peter kon zijn eerste partij van zondag helaas niet winnend afsluitend. Zijn laatste partij kon Peter vrijuit biljarten en dat maakte dat Peter veel mooie caramboles maakte en zijn laatste partij met een moyenne van 1.125 afsloot.

Een leerzame en leuke ervaring om aan een kampioenschap van Nederland deel te nemen met een verdienstelijke 5e plaats.

De organisatie was in handen van B.V. ’75 te Leusden. Een geweldige biljartlocatie en ambiance.

Peter Lutz: optimale voorbereiding voor het NK

Scorebord

Peter Lutz speelt een trainingspartij tegen Pieter Augustijn. Een optimale focus en goede concentratie levert een prestatie van formaat. In 7 beurten uit is een goede opsteker en geeft vertrouwen voor het Kampioenschap van Nederland! Top prestatie Peter. Veel succes en plezier gewenst aankomend weekend!