Update bondsbureau

Update 26 maart

Besluit Bondsbestuur KNBB

Vanavond heeft het bondsbestuur KNBB (via conference call) de laatste stand van zaken doorgenomen en hebben alle secties input geleverd over hoe het nu verder moet met de vele tientallen competities en individuele toernooien van dit speelseizoen. Het belang van haar leden, verenigingen, districten en lokaalhouders is zwaarwegend en waarom onze besluiten met de grootst mogelijke zorgvuldigheid genomen moeten worden.
Omdat maatregelen van de overheid, welke op 31 maart verwacht worden, van zo’n grote invloed zijn op horeca, speellokalen en sportaccommodaties, heeft het bondsbestuur besloten om deze maatregelen af te wachten voordat zij een definitief besluit neemt over de verschillende competities en toernooien binnen de vier secties.

Zo snel als mogelijk nadat de overheid haar maatregelen op 31 maart mededeelt zal de KNBB de besluiten via al haar communicatiekanalen communiceren.

Ik wens u en uw familie veel gezondheid toe en veel sterkte tijdens deze moeilijke tijd!

Met sportieve groet,

Willem La Riviere
directeur
Koninklijke Nederlandse Biljartbond (KNBB)

Update van het bondsbureau

Alle gewestelijke wedstrijden, zowel voor teams als persoonlijk, worden opgeschort, voorlopig tot 30 april.

Zodra er zicht is op welke termijn we weer zullen kunnen spelen, zullen we in gezamenlijk overleg  een plan maken.  Wat betreft de landscompetitie zullen we per 1 april bekijken of er een kans is om nog verder te spelen. Als dat er niet inzit, nemen we per die datum een besluit over afronding van de districtsronde.  

Waarom nu al opschorten tot 30 april?

Districten, organisaties, spelers en arbiters enz.  dienen ruim vooraf te weten wat we willen. Voor het opnieuw plannen van een gewestelijk kampioenschap heeft een organisatie tijd nodig. Je kunt niet iedereen beschikbaar houden en dan van week tot week beslissen of iets doorgaat.  Daarom schorten we alle gewestelijke wedstrijden voorlopig op. Zodra er zicht is op welke termijn er weer gespeeld kan worden, gaan we met elkaar inventariseren wat er nog gespeeld kan worden en op welke termijn dat gerealiseerd kan worden.

Met sportieve groet,

Ad Klijn
Afdeling Wedstrijdzaken KNBB ver. Carambole

Koninklijke Nederlandse Biljartbond (KNBB)

Sociëteitsgebouw gesloten

Gezien de ontwikkelingen rondom het coronavirus heeft het bestuur van de sociëteit in nauw overleg met de voorzitter van Z.B.C. besloten het sociëteitsgebouw vanaf heden (15 maart) tot en met 31 maart a.s. te sluiten. Ook zijn alle competitiewedstrijden en PK’s onder auspiciën van de KNBB District Zwolle en omstreken stilgelegd.

Peter Lutz verdienstelijk 5e plaats NK bandstoten 3e klasse

Peter Lutz pakt 5e plaats op het kampioenschap van Nederland bandstoten 3e klasse. Zoals Peter zelf aangaf was het een spannend biljartweekend. De spanning maakte het lastig om ‘vrijuit’ te biljarten. Ook maakte het spelen met interval het niet makkelijker. Eerder moeilijker. Het is lastig als je tegenstander 18 caramboles moet maken en je moet zelf 27 caramboles maken. De eerste drie geplaatste spelers eindigen dit weekend op een 4e, 5e en 6e plaats. Tot aan de laatste ronde kon er voor de plaatsen 2, 3, 4, 5 en 6 nog van alles veranderen. Peter kon zijn eerste partij van zondag helaas niet winnend afsluitend. Zijn laatste partij kon Peter vrijuit biljarten en dat maakte dat Peter veel mooie caramboles maakte en zijn laatste partij met een moyenne van 1.125 afsloot.

Een leerzame en leuke ervaring om aan een kampioenschap van Nederland deel te nemen met een verdienstelijke 5e plaats.

De organisatie was in handen van B.V. ’75 te Leusden. Een geweldige biljartlocatie en ambiance.

Peter Lutz: optimale voorbereiding voor het NK

Scorebord

Peter Lutz speelt een trainingspartij tegen Pieter Augustijn. Een optimale focus en goede concentratie levert een prestatie van formaat. In 7 beurten uit is een goede opsteker en geeft vertrouwen voor het Kampioenschap van Nederland! Top prestatie Peter. Veel succes en plezier gewenst aankomend weekend!