Oproep voor de opleiding van arbiters

Geachte secretarissen,

We hebben een tekort aan arbiters. De vergrijzing slaat ook toe bij de huidige arbiters. Wij verzoeken u actief mee te werken aan de opleiding van arbiters. De opleiding tot districtsarbiter duurt 14 dagdelen. Eerst 7 dagdelen voor het diploma clubarbiter, vervolgens 7 dagdelen voor het diploma districtsarbiter. Het is niet verplicht beide cursussen te volgen.

Er zijn in principe geen kosten aan verbonden, alleen de reiskosten en verteringen.

Ook in het belang van uw vereniging is, dat er voldoende kennis van de spelregels van de beoefening van de biljartsport aanwezig is. Elke vereniging zou toch wel 5 of 6 officiële arbiters moeten hebben.

Indien uw vereniging een aantal leden heeft dat een opleiding wil volgen, kunt bij het deelnameformulier opvragen.

Bij voorbaat dank ik u voor uw medewerking.

Gjalt Kootstra

Coördinator Arbitrage KNBB District Zwolle en omstreken

Uitnodiging PK districtsfinale libre 3e klasse 2018 / 2019