ZBC – Berkum Stroomberg

3 Mei a.s. vanaf 19:00 uur zijn twee biljarttafels bezet door de jaarlijkse ontmoeting “ZBC – Berkum Stroomberg”.

Aankondiging ALV – 19 april 2017

Algemene ledenvergadering – 19 april 2017. Uitnodiging en agenda vindt u in het menu onder ‘Voor leden’.

Uitnodiging finale PK bandstoten 3e klasse dagbiljart

Zwolle, 17 maart 2017

Geachte biljartvrienden,

Hierbij nodig ik u namens het ZBC-bestuur uit voor het spelen van door het KNBB-district Zwolle uitgeschreven Finale Persoonlijke kampioenschappen Bandstoten 3e klasse in de dagcompetitie

De speeldata zijn:

Woensdag 12 april 2017 aanwezig: 13.15 uur aanvang: 13:30 uur
Donderdag 13 april 2017 aanwezig: 13.15 uur aanvang: 13.30 uur

Mocht u verlaat, of verhinderd zijn wilt u dan zo spoedig mogelijk contact opnemen met de wedstrijdleider Bob Brinkers– 0620578026/ bbrinkers@zwolschebiljartclub.nl Wilt u in dit geval ook de wedstrijdleider(dag) van het district- de heer S.Spit– 0653555432 simspit@ziggo.nl inlichten.

De deelnemers zijn:

Nr. Naam Vereniging Moy Te maken
1. T. Bennink De Boerhoorn 0.747 21
2. W. Nijdam De Pomerans 0.810 25
3. J. Denneboom BV Ens 0.921 25
4. P. Lutz ZBC 0.875 25
5. W.Brouwer De Pomerans 0.730 21
6. J. Snoeijer De Boerhoorn 1.078 30

De gewestelijke finale is op 11 mei bij OVB te Assen.

We verzoeken u in clubtenue te verschijnen. U kunt uw auto parkeren op de parkeerplaats van onze sociëteit. Een uitrijkaart is voor €2,00 aan de bar te verkrijgen. Ons adres is Stationsweg 44 te Zwolle. Gaarne vernemen wij van u, of wij wel/niet mogen rekenen op uw komst.

Wij wensen u veel succes toe.

Met vriendelijke groet,
Peter Lutz, wedstrijdsecretaris ZBC