Algemene ledenvergadering

Zet vast in uw agenda

Op woensdag 25 mei wordt de Algemene ledenvergadering gehouden. Aansluitend hebben we de eindavond, waarmee we het seizoen samen beëindigen. Uiteraard ontvangt u tzt het jaarverslag en de agenda van de ALV.
Wanneer u ideeën heeft voor deze eindavond of andere activiteiten van onze ZBC, aarzel niet een bestuurslid aan te schieten of mij een mail te sturen.

met vriendelijke groet,

Lex Honigh
(secretaris / penningmeester)